<

Kids Club

ráno Kids club                   odpoledne Kids club
PO MŠ KLUBÍČKO
Modré a Červené
Intenzivní výuka
8.00–10.15h
Kids Club
Anglická družinka 
1.-3. třída
13.30–15.45h
MŠ KLUBÍČKO
Fialové klubíčko
Intenzivní výuka
13.00–15.15h
ÚT MŠ KLUBÍČKO
Zelené klubíčko
Intenzivní výuka
8.00–10.00h
Kids Club
Anglická družina 
3. – 6. třída
13.30–15.45h
Teen Club
2. stupeň
pouze v Aj
16.00–17.00h
ST MŠ KLUBÍČKO
Fialové klubíčko
Intenzivní výuka
8.00–10.15h
der Kinderclub
Německá družina
3. – 9. třída
14.30–16.45h
MŠ KLUBÍČKO
Modré klubíčko
Intenzivní výuka
13.00–15.15h
ČT Club español para niños
Španělská družina
3. – 9. třída
14.30–16.45h
MŠ KLUBÍČKO
Červené a Zelené
Intenzivní výuka
13.00–15.00h
NÁHRADY

Od září 2018 – anglická, německá a španělská družina!

Cizojazyčná družina: 3 vyuč. hodiny zajímavých aktivit, her a vaření v cizím jazyce, školné zahrnuje svačinu. Roční školné 4250,-Kč.

Intenzivní výuka: probíhá v angličtině, zahrnuje vždy celou jednu třídu, kopíruje režim MŠ a zaměřuje se na rozvoj poslechu a komunikace. Školné viz webové stránky MŠ.

Teen club: probíhá výhradně v Aj, bez pomoci Čj a zaměřuje se to, na co není ve škole čas – rozvoj  schopnosti vyjádřit  souvisle svoje myšlenky v mluvené i psané podobě.  Roční školné 2800,-Kč.

 

KIDSCLUB »

>

Webdesign - Iveta Kulhavá Kód - duto.cz Informace o webu