<

Styl naší výuky

Výuka se vždy zaměřuje na přirozený rozvoj komunikace a děti se při ní učí
reagovat na hovorovou angličtinu. Tím se u nich rozvíjí poslechové
dovednosti, které jsou u dětí nejdůležitější.

Výuka je založena na znalostech dětí nabytých v mateřské a základní škole
a navazuje na ně. Témata výuky jsou tedy pro děti známá a odráží se v nich
nejen základní jazyková témata jako jsou barvy, počítání, ale i tematické
okruhy spojené s ročním obdobím, svátky a prázdninami. Výuka je obohacena
o hry, básničky a písničky z různých koutů anglicky mluvícího světa.

Více informací o stylu naší výuky najdete v odkazu Publikace v ukázce
úvodu do English 4 kids 1 – metodiky výuky anglického jazyka
v MŠ a na 1. stupni ZŠ.

>

 • pic1
 • pic2
 • pic3
 • pic4
 • pic4
 • pic4
 • pic4
 • pic4
 • pic4
 • pic4
 • pic4
 • pic4
Webdesign - Iveta Kulhavá Kód - duto.cz Informace o webu