<

Metodika 1 – Žlutá

Tato metodika je určena pro učitele anglického jazyka v mateřských školách a na prvním stupni základních škol. Soustředí se na přirozenou výuku komunikativních dovedností dětí formou her
a různorodých aktivit bez využití psaní a čtení.
Svým zpracováním je vhodná i pro učitele s nízkou
jazykovou úrovní v anglickém jazyce.

Metodika obsahuje 10 základních témat, která se vzájemně propojují a doplňují. Je tedy možné měnit jejich souslednost dle potřeb učitele. Jednotlivé
aktivity umožňují propojení s hodinami tělesné,
hudební a výtvarné výchovy, ale technika výuky podporuje začlenění angličtiny i do každodenních činností, škol v přírodě, výletů a dalších akcí.

Pro zjednodušení učitelovy práce s metodikou jsou všechny aktivity nejenom podrobně vysvětleny, ale tučným písmem jsou zvýrazněny také anglické fráze, jichž učitel užije. Tím se zamezí užití nevhodných
výrazů nebo slovních spojení a přesně určí, kdy použít mateřský jazyk a kdy anglický.

Součástí metodiky je i CD a pracovní sešit pro děti.
Na CD jsou jednoduché písničky, říkanky a dialogy navazující na tematické okruhy. Jejich texty a pohybové doprovody jsou obsaženy v metodice. Pracovní sešit pro děti se skládá z jednotlivých pracovních listů, jejichž již dokončené verze jsou opět součástí učitelovy metodiky. Každý list obsahuje anglickou otázku a odpověď, kterou mohou využít rodiče při domácím procvičování probraného učiva.

cena:
400 Kč – učitelský balíček (metodika, pracovní
sešit a virtuální CD)
120 Kč – studentský balíček (pracovní sešit a CD)

50 Kč – pracovní sešit

Pro objednání publikací zašlete e-mail na adresu: englishonly@seznam.cz s vybranými publikacemi a dodací adresou. Materiály zašlu během týdne na dobírku i s daňovým dokladem.

Metodika Žlutáukázka (formát PDF)

linie

 Metodika Modrá CD Žluté CD online >>

 

 

>

 • pic1
 • pic2
 • pic3
 • pic4
 • pic4
 • pic4
 • pic4
 • pic4
 • pic4
 • pic4
 • pic4
 • pic4
Webdesign - Iveta Kulhavá Kód - duto.cz Informace o webu